EL DICCIONARI OBJETIUS

Que els nens aprenguin a interioritzar formes d’expressar-se emocionalment. És necessari treballar
amb vocabulari que permeti conèixer el nom de diverses emocions, les respostes emocionals i físiques
que comporten a les situacions que les provoquen.
MATERIALS
• Cartolina o cartró • Llana
• Fotografies o dibuixos
PROCEDIMENT
• En cada cartolina (prèviament perforades) els nens han de posar en gran el nom d’una emoció (tristesa, alegria….)
• Faran un dibuix de la situació que provoca aquest sentiment.
• Durant l’activitat els nens hauran d’anar parlant de les seves emocions, les situacions que les provoquen etc. Posar una tapa amb el títol de “Diccionari d’Emocions” i passar un fil de llana gruixut pels forats

EL TARRO DE LES BONES NOTÍCIES

OBJETIUS
Que els nens reconeguin i valorin les situacions positives que vagin vivint. Permetre un espai per parlar
de situacions positives.
MATERIALS
• Tarro o Guardiola
• Paperets
PROCEDIMENT
Cada vegada que durant l’estiu ocorri una bona notícia apuntarem la bona notícia en un paper i el nen/a ho introduirà en el tarro o guardiola. Durant l’estiu podem fer un repàs de les nostres bones notícies.
En finalitzar l’estiu, es podrà fer un mural amb totes les bones notícies que ens han passat.