Són els tràmits que haureu de fer els primers dies després del naixement.

Aquesta guia inclou consells que us permetran acabar el procés el més ràpidament possible.

PREPAREU LA CARPETA!

Compreu una carpeta per posar-hi els documents que us aniran donant al llarg del procés. Són molts papers i és fàcil oblidar-ne algun, el que us costaria haver de tornar un altre dia.

Afegiu-hi inicialment:

_ DNI dels dos pares (original i fotocòpies)

_ Llibre de família si en teniu (original i fotocòpies de TOTES les pàgines escrites)

En alguns dels tràmits us exigiran fotocòpies i en altres no, depèn de la manera de treballar de cada centre. Comenceu com a mínim amb un parell de còpies i feu-ne més si veieu que les aneu necessitant.

 

1_ IMPRESOS QUE DONEN  A L’HOSPITAL

Unes hores després del part us portaran dos documents a la vostra habitació:

_Informe mèdic de maternitat (imprès groc)

_Butlleta estadística (imprès vermell)

Quan abandoneu l’hospital, haureu de recollir a l’oficina d’Administració:

_Informe d’alta hospitalària

L’hospital omple les dades relatives al part (hora del part, etc.) però la resta ho heu de fer vosaltres.

Un cop omplerts no se’ls queda l’hospital, sino que els heu de portar al Registre Civil (veure el pas següent). Ompliu-los tranquilament abans d’anar-hi cap allà, ja que són una mica llargs.

Cal assegurar-se que l’imprés groc està degudament signat pel metge o llevadora que ha assistit el part. Si no ho està des d’un principi, no us preocupeu perquè us el signarà en una de les visites posteriors que us farà a l’habitació per comprovar que tot va bé.

En algunes ciutats, la butlleta estadística no la donen a l’hospital sino que us la lliuraran directament al Registre Civil. Però si teniu la intenció d’inscriure el nadó al Registre Civil d’una altra ciutat diferent, consulteu amb l’hospital si us l’han de lliurar ells.

 

2_ALTA DEL NADÓ AL REGISTRE CIVIL

Cal censar el nadó a la ciutat on ha nascut o bé a la ciutat on hi residirà.  Documents que cal portar:

_ DNI del pare i de la mare

_ Llibre de família (en cas que el tingueu si sou una parella casada; si no, us el faran al moment)

_ Informe mèdic de maternitat (imprès groc que heu hagut d’omplir en el pas anterior)

_ Butlleta estadística (imprès vermell que heu hagut d’omplir en el pas anterior)

_ Sentència de separació o divorci (si un dels pares va estar anteriorment casat)

Si teniu intenció d’emetre el DNI del nadó en els propers mesos, aprofiteu per a demanar que us emetin el següent document:

_Certificat literal de naixement del nadó (caduca als 6 mesos)

En el cas de parelles casades només cal que hi vagi un dels pares, en cas contrari haureu d’anar tots dos. També cal anar tots dos si voleu invertir l’ordre dels cognoms del nadó.

Aquest tràmit s’ha de fer passades 24h del naixement i en un màxim de 8 dies.

Recordeu fer fotocòpies de la nova pàgina que hauran incorporat al llibre de família amb les dades del nadó. Guardeu-les a la carpeta junt amb les que ja tenieu.

 

3_ALTA PER MALALTIA COMUNA AL METGE DE CAPÇALERA

Aquest pas només cal fer-lo en cas que la mare hagués demanat la baixa laboral per molèsties en els últims mesos de l’embaràs. Cal demanar visita amb el metge de capçalera al seu Centre d’Atenció Primària (CAP).

Documents que cal portar:

_Informe d’alta hospitalària

_DNI de la mare (en cas que hi vagi una altra persona a tramitar-ho de part vostra)

 

4_DEMANAR CERTIFICAT A L’EMPRESA DE LA MARE

Aquest tràmit no l’han de realitzar les treballadores autònomes.

El permís de maternitat funciona de manera similar a una baixa per malaltia: l’empresa se’n fa càrrec del salari dels 2 primers dies i la resta (fins a les 16 setmanes) ho cobreix la Seguretat Social. Per això cal que el cap de recursos humans prepari un certificat on hi consti el que cobra la mare.

Documents que cal portar:

_ Llibre de família

_DNI de la mare (en cas que hi vagi una altra persona a recollir de part vostra)

Un cop acabat el permís de maternitat, es disposa d’1 hora d’absència diària per permís de lactància durant 20 setmanes. Les mares (o els pares) que no vulguin fer ús d’aquest permís tenen la possibilitat d’acumular les hores en jornades completes i gaudir-ne en el periode que es pacti amb l’empresa, normalment a continuació del permís de maternitat.

En cas d’estar cobrant la prestació d’atur, cal dirigir-se a una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a que la congelin mentre es passa a cobrar la prestació per maternitat o paternitat. Els documents que cal portar són els mateixos i us emetran un certificat equivalent al d’empresa. 

 

 

5_DEMANAR CERTIFICAT A L’EMPRESA DEL PARE

Aquest tràmit no l’han de realitzar els treballadors autònoms.

El permís per paternitat funciona exactament igual que el permís per maternitat, només que la durada és molt més curta (28 dies).

Documents que cal portar:

_ Llibre de família

_ DNI del pare (en cas que hi vagi una altra persona a recollir de part vostra)

Des de fa uns anys, la llei permet que el pare pugui agafar part dels dies del permís de la mare si se’ls volen repartir d’una manera diferent. Això es decideix en el formulari que s’ha d’omplir per a la Seguretat Social, veure el pas següent.

Hi ha la possibilitat de gastar els dies del permís en forma de mitja jornada en comptes de jornada completa.

En cas d’estar cobrant la prestació d’atur, haureu de dirigir-vos a una oficina del SOC per a que la congelin exactament igual a com s’explicava en el pas anterior.

En els casos de família nombrosa o de naixement prematur, el permís de parternitat dura alguns dies més. Us n’informaran quan realitzeu els tràmits a la Seguretat Social (veure el pas següent).

 

 

6_ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL

Cal donar d’alta el nadó al padró de l’ajuntament de la ciutat on hi viurà.

Documents que cal portar:

_ DNI del pare o de la mare (només cal que hi vagi un del dos)

_ Llibre de família

Demaneu que us emetin 3 còpies del següent document que necessitareu per a la Seguretat Social, per obtenir la targeta sanitària i per obtenir el DNI:

_Certificat d’empadronament del nadó (caduca als 3 mesos)

 

 

7_TRÀMITS A LA SEGURETAT SOCIAL

S’han de fer tres tràmits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): prestació de maternitat, prestació de paternitat i afiliació del nadó.

Documents que cal portar per la prestació de maternitat:

_DNI de la mare

_Llibre de família

_En cas de ser treballadora assalariada, certificat de l’empresa de la mare (obtingut en un pas anterior)

_En cas de ser treballadora autònoma, últims 3 rebuts del pagament d’autònoms (els proporciona el banc)

_Imprés “Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento” (el proporcionen allà mateix)

_Imprés “Modelo 145” amb les dades de la mare (el proporcionen allà mateix)

Documents que cal portar per la prestació de paternitat:

_DNI del pare

_Llibre de família

_En cas de ser treballador assalariat, certificat de l’empresa del pare (obtingut en un pas anterior)

_En cas de ser treballador autònom, últims 3 rebuts del pagament d’autònoms (els proporciona el banc)

_Imprés “Solicitud de paternidad” (el proporcionen allà mateix)

_Imprés “Modelo 145” amb les dades del pare (el proporcionen allà mateix)

Documents que cal portar pel l’afiliació del nadó:

_Llibre de família

_Certificat d’empadronament del nadó

_Cartilla de la Seguretat Social on s’inscriurà el nadó (normalment la de la mare)

_Targeta sanitària de la mare

_Imprés d’afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social (el proporcionen allà mateix)

Els dos impresos que presenta la mare cal que estiguin obligatòriament signats per ella, i els dos impresos que presenta el pare cal que estiguin signats per ell. Per evitar haver-se de desplaçar tots dos, es pot descarregar d’internet aquest document únic i signar-lo tots dos abans d’anar-hi cap allà. Una altra opció és que un dels dos s’acosti a recollir els impresos, signar-los a casa i tornar-los a portar.

Recentment, en algunes ciutats han començat a requerir cita prèvia. Si feu servir aquest servei, és important que reserveu 3 cites consecutives pels 3 tràmits que necessiteu realitzar. A més, millor que ho feu el més aviat possible perquè en alguns casos tarden uns dies en donar cita.

Una dada que us demanaran als impresos dels dos pares és el percentatge de retenció d’IRPF que voleu que se us apliqui en el moment de rebre les prestacions. Esbrineu la retenció que us estan aplicant actualment a les vostres nòmines de treball i poseu la mateixa xifra (si no ho sabeu exacte no passa res perquè ja ho ajustaran a la propera declaració de la renda).

La cartilla de la Seguretat Social només la necessiten per apuntar-se el número d’afil·liació a la Seguretat Social que consta en aquest document. Les persones més joves que mai hagueu tingut la cartilla (es tracta d’un document en desús) també podeu trobar aquest número a la part superior de qualsevol contracte de treball.

 

 

8_TARGETA SANITÀRIA I ASSIGNACIÓ DEL PEDIATRE

Cal dirigir-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) on farem les revisions periòdiques amb el pediatre.

Documents que cal portar:

_Llibre de família

_Certificat d’empadronament del nadó

_Imprés d’afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social (obtingut en el pas anterior)

_Imprés de sol·licitut de la targeta sanitària individual pel nadó (el proporcionen allà mateix)

 

La targeta sanitària es pot renovar per internet però cal demanar-la presencialment la primera vegada, de manera que l’únic tràmit on-line que podreu fer és el canvi de pediatre.

 

9_DEDUCCIONS D’HISENDA

Es tracta d’un ajut mensual de 100€ només per les mares treballadores que es reben fins que el nen fa els 3 anys. Se’n diu “Deducció per maternitat” i s’ha de reflectir a la declaració de la renda durant els anys que s’ha rebut. Per sol·licitar-la cal dirigir-se a una oficina de l’Agència Tributària (AEAT).

Documents que cal portar:

_ DNI de la mare (tot i que el tràmit el pot fer qualsevol del dos)

_ Llibre de família

_ Número d’afiliació a la Seguretat Social de la mare

_ Número del compte bancari on volem rebre l’ajut

_ Imprés de sol·licitut (el proporcionen allà mateix)

Només cal fer la sol·licitut el primer any, la resta d’anys es renova automàticament. El cobrament de l’ajut comença inmediatament al mes següent.

 

 

10_OBTENCIÓ DEL DNI (OPCIONAL)

Aquest tràmit no és obligatori fins als 14 anys d’edat però sí que cal en cas que el nadó hagi de viatjar fora del país (en vols internacionals és imprescindible, també en vols nacionals de companyies que no consideren suficient el llibre de família). Cal dirigir-se a una oficina d’expedició del DNI.

Documents que cal portar:

_ Certificat d’empadronament del nadó (s’obté a l’Ajuntament)

_ Certificat literal de naixement del nadó (s’obté al Registre Civil)

_ Una fotografia en color del nadó 32x26mm

_ Obligatòria la presència física del nadó en el moment del tràmit

Normalment hi ha equips mòbils que es desplacen periòdicament a les ciutats que no disposen d’oficina d’expedició per la comoditat dels ciutadans (consulteu el vostre ajuntament). Tot i això, si voleu que us donin el nou DNI electrònic que porta incorporat un xip per realitzar operacions per internet, aquest només l’emeten a les oficines d’expedició.

No oblideu demanar cita prèvia. Així quan arribeu a l’oficina d’expedició, només cal esperar que apareixi el vostre número per pantalla.

 

RECOMANACIONS  FINALS

La presència física del nadó només es requereix en un dels tràmits, l’expedició del DNI, que podeu postposar uns mesos així no l’exposareu a possibles contagis en llocs tan plens de gent. I la presència física de la mare, com a màxim només al Registre Civil. Així que generalment el pare o un altre representant legal, es pot encarregar dels tràmits mentre la mare fa repòs a l’hospital.

La modernització de l’Administració Pública està permetent que cada vegada més tràmits puguin realitzar-se a través d’internet. Si preferiu aquesta modalitat, consulteu els enllaços Tràmit on-line i podreu evitar alguns desplaçaments.

Gràcies a David i Ester 

de www.tramitsnaixement.com per crear aquesta guia.

CatalanSpanish