Vacunas

Calendari de vacunació. A partir de gener de 2019

Temps de lectura: 5 minuts

El Ministeri de Sanitat i els consellers de les comunitats autònomes van aprovar el novembre passat el primer calendari de vacunes comú d’Espanya per a totes les edats.

Aquest calendari vacunal únic –en vigor des de l’1 de gener del 2019– substitueix el calendari comú infantil que hi havia fins ara. A més de les immunitzacions d’aquesta etapa, incorpora les recomanacions de vacunació en grups de risc i la població adulta.

En total, el calendari de vacunes unificat per a tot Espanya inclou la prevenció de 14 malalties infeccioses (poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, malaltia per haemophilus influenzae b, xarampió, rubèola, parotiditis, hepatitis B, malaltia meningocòccica C, varicel·la, virus del papil·loma humà, malaltia pneumocòccica i grip). L’administració de vacunes es planteja des de fins i tot abans de néixer i fins als 65 anys.

Classificació i tipus de vacunes

Des del punt de vista de l’ús sanitari, les vacunes es classifiquen en sistemàtiques i no sistemàtiques. Les vacunes sistemàtiques són les que estan indicades per a tota la població, a partir de l’edat infantil, i s’apliquen d’acord amb el calendari de vacunació. Les vacunes no sistemàtiques només estan indicades per a determinats col·lectius o en situacions especials i s’aconsellen de manera selectiva d’acord amb determinades situacions o circumstàncies individuals.

Les vacunes també es poden classificar segons la composició amb un criteri microbiològic. Hi ha dos tipus bàsics de vacunes: atenuades i inactivades. Les vacunes atenuades també són anomenades vives. Les vacunes inactivades també són anomenades mortes. Les característiques de les vacunes atenuades i les inactivades són diferents i en condicionen l’ús.

Les vacunes atenuades s’obtenen a partir dels virus o bacteris que produeixen una malaltia mitjançant modificacions realitzades al laboratori. El microorganisme vacunal resultant reté la capacitat per replicar-se i induir

immunitat, però perd el poder patogen i en general no produeix signes de malaltia.

Les vacunes inactivades poden estar compostes per virus o bacteris sencers, o per fraccions antigèniques d’aquests agents. Les vacunes atenuades necessiten replicar-se en les persones vacunades per poder induir la immunitat. Una quantitat relativament petita de microorganismes vacunals és suficient per a cada dosi de vacuna, ja que es multipliquen i generen una resposta immunitària similar a la infecció natural. La resposta immunitària a una vacuna viva és gairebé idèntica a la produïda per la infecció natural. El sistema immunitari no distingeix entre una infecció amb un virus vacunal atenuat i una infecció amb un virus salvatge. Les vacunes vives produeixen immunitat en la majoria de les persones vacunades amb una sola dosi (excepte les administrades per via oral). Però, com que un petit percentatge dels receptors no responen a la primera dosi de vacuna atenuada injectada (triple vírica o varicel·la), es recomana que se’ls n’administri una segona dosi per aconseguir un alt nivell d’immunitat en la població.

Administració simultània de vacunes

Com a regla general, es poden administrar de manera simultània qualsevol tipus de vacuna. Però, com a excepció, no es poden administrar simultàniament formulacions vacunals diferents contra una mateixa malaltia.

L’administració simultània (és a dir, l’administració el mateix dia) de les vacunes atenuades o inactivades utilitzades habitualment no dona lloc a la disminució de la protecció ni a un augment de les taxes d’efectes adversos.

L’administració simultània de totes les vacunes indicades facilita el compliment dels programes de vacunació infantil, ja que augmenta la probabilitat  que els infants estiguin correctament immunitzats a l’edat apropiada.

 

Vacunes Pediàtriques

 • Vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (vacuna DTPa)

Es tracta d’una vacuna inactivada trivalent preparada amb toxoide (anatoxina) diftèric i toxoide tetànic i components antigènics específics atòxics de Bordetella pertussis. L’única vacuna DTPa disponible a l’Estat espanyol està comercialitzada com a Infanrix®, que també es coneix com a triple bacteriana.

 • Vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel·lular, antipoliomielítica i anti-Haemophilus influenzae tipus b (vacuna DTPa-PI-Hib)

És una vacuna inactivada pentavalent que combina la DTPa amb poliovirus inactivats tipus 1, 2 i 3 i el polisacàrid capsular purificat d’Hib, conjugat amb el toxoide tetànic com a proteïna transportadora. També és coneguda com a vacuna pentavalent.

 • Vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel·lular, antipoliomielítica, anti-Haemophilus influenzae tipus b i anti-hepatitis B (vacuna DTPa-PI-Hib-HB)

Es tracta d’una vacuna inactivada hexavalent que combina la DTPa amb poliovirus inactivats tipus 1, 2 i 3, el polisacàrid capsular purificat d’Hib, conjugat amb una proteïna transportadora, el toxoide tetànic, i l’antigen de superfície del virus de l’hepatitis B. També és coneguda com a vacuna hexavalent.

 • Vacuna antipoliomielítica injectable (vacuna PI)

És una vacuna inactivada elaborada a partir de cultius de poliovirus dels tipus 1, 2 i 3

 • Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipus b (vacuna Hib)

Es tracta d’una vacuna inactivada contra la infecció per Haemophilus influenzae tipus b (Hib), constituïda pel polisacàrid capsular purificat de l’agent infecciós, poliribosil-ribitol-fosfat (PRP), conjugat amb una proteïna transportadora que li confereix memòria immunitària.

 • Vacuna anti-meningococ C conjugada (vacuna MC)

És una vacuna inactivada conjugada contra la infecció meningocòccica produïda per Neisseria meningitidis del serogrup C.

 • Vacuna anti-meningococ B de quatre components (vacuna MB4) “Bexsero®”

Es tracta d’una vacuna inactivada que conté antígens subcapsulars recombinants de Neisseria meningitidis del serogrup B

 • Vacuna antipneumocòccica 23-valent (vacuna Pn23), Vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent (vacuna Pn10), Vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent (vacuna Pn13) (Prevenar 13)

Són vacunes inactivades que contenen, com a antígens, els polisacàrids capsulars purificats d’un nombre variable dels serotips dels pneumococs que causen infeccions amb més freqüència d’entre els més de 90 de coneguts.

 • Vacuna anti-hepatitis A (vacuna HA)

Per a la prevenció preexposició i postexposició de l’hepatitis A.

 • Vacuna anti-hepatitis B (vacuna HB)

 

 • Vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica (vacuna XRP)

La vacuna XRP o vacuna triple vírica és una vacuna atenuada contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis obtinguda a partir de soques apatògenes dels virus corresponents.

 • Vacuna antivaricel·losa (vacuna V)

Es tracta d’una vacuna atenuada obtinguda a partir de cultius cel·lulars de cèl·lules diploides humanes (MRC-5) de la soca Oka del virus de la varicel·la-zòster (VVZ).

 • Vacuna anti-virus del papil·loma humà  (vacuna VPH)

Aquesta vacunació està indicada, a partir dels 9 anys d’edat, per a la prevenció primària de la infecció pels tipus de VPH inclosos als preparats vacunals.

 

Vacunes per als adults

 • Vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular per a adults (vacuna dTpa)

És una vacuna inactivada i adsorbida que combina el toxoide diftèric (tipus adult) i el tetànic amb antígens pertússics (components acel·lulars) de càrrega antigènica reduïda, amb la qual cosa hi ha una disminució de la reactogenicitat.

 • Vacuna antitetànica i antidiftèrica per a adults (vacuna Td)

És una vacuna inactivada preparada amb toxoide (anatoxina) diftèric i toxoide tetànic adsorbits en partícules d’hidròxid d’alumini. Aquestes vacunes contenen una dosi d’anatoxina diftèrica inferior a la dosi utilitzada per a infants (vacuna DTPa).

 • Vacuna antipoliomielítica injectable (vacuna PI)

És una vacuna inactivada elaborada a partir de cultius de poliovirus dels tipus 1, 2 i 3

 

Font: Manual de vacunacions (2018). Agència de Salut Pública de Catalunya

Veure el manual complert aquí

Manual de vacunacions de Catalunya

 

Póster calendari de vacunació descarregable

 

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

últims articles

Otitis infantil

Temps de lectura: 2 minuts L’otitis infantil: aquest estiu, més perillosa que mai Els nens, que han passat diverses setmanes tancats a les seves cases sense tot just contacte amb l’exterior, tindran aquest estiu més propensió a contreure malalties com

Llegeix més »
salut en acció

Setmana solidària “Salut en acció”

Temps de lectura: < 1 minut Professionals Sanitaris Solidaris del Camp de Tarragona s’uneixen per recaptar fons pel Banc d’Aliments Des d’avui dilluns 13 i fins al diumenge 19, els professionals sanitaris de les comarques de Tarragona s’uneixen en “SALUT EN

Llegeix més »

No t'ho perdis!

SORTIR
EN FAMÍLIA

Gaudeix en família de rutes, activitats i propostes a prop de casa.

DESCOMPTES
i PROMOCIONS

Els millors descomptes i campanyes dels nostres anunciants.

DIRECTORI
D'EMPRESES

Estàs buscant un servei? Utilitza el nostre directori.

Vols estar al dia?

Inscriu-te a la newsletter i descobreix les novetats

CatalanSpanish