Tradicionalment a l’educació dels nens i nenes s’ha emprat la disciplina punitiva, basada en el càstig, la qual provoca efectes negatius (ressentiment, venjança, rebel·lió i reducció de l’autoestima). En contraposició a aquesta s’ofereix la disciplina positiva, basada en el respecte que proposa implicar al nen/a fomentant el seu autocontrol i autoestima, fent d’ells persones responsables i respectuoses.

Per educar als nens i nenes es fa necessària la disciplina. Els petits necessiten saber el que poden i no poden fer. Aprendre que són responsables dels seus actes i que tota acció té per tant una conseqüència. La disciplina els ajuda a aprendre les formes adequades de comportar-se i actuar. En els primers anys, l’existència de disciplina i normes els aportarà seguretat, ja que tindran una guia per saber com actuar.

Però no hem d’entendre la disciplina com una imposició de normes, regles i formes d’actuar. La disciplina ha de ser un mitjà per al desenvolupament sa i feliç dels petits, un camí per ensenyar-los a ser autònoms i responsables, que no perjudiqui la seva autoestima i no provoqui reaccions negatives. La disciplina positiva es basa en el respecte i té com a objectiu afavorir la maduració dels nens i nenes, perquè siguin adults responsables, autònoms i feliços.

Bases de la Disciplina Positiva

  • Respecte.
  • Col·laboració.
  • Responsabilitat i Autonomia.
  • Afecte i comprensió.
  • Comprensió per part del petit de les normes.
  • Implicació dels nens i nenes.
  • Llibertat d’actuació.
  • Desenvolupament sa i feliç.

Beneficis d’Educar amb una Disciplina Positiva

L’objectiu de la disciplina positiva és que els nens i nenes entenguin i comparteixin el sentit de les normes. Que siguin responsables per entendre que els seus actes tenen conseqüències i que actuïn amb llibertat en funció d’aquests coneixements.

Si usem un altre tipus de disciplina punitiva, el petit actuarà de la forma adequada guiat per la por en lloc d’arribar a la comprensió del perquè ha d’actuar així. Si no arribem al fet que el nen o nena comprengui, quan s’elimini el factor que tem, actuarà segons li plagui, perquè no entendrà que és el responsable dels seus actes, no entendrà les normes i no sabrà analitzar i valorar les conseqüències.

10 Pautes per Educar amb Disciplina Positiva

1. Entén al nen. Posa’t en el seu lloc, identifica les creences i sentiments que estan darrere del comportament, entén les raons per les quals els nens/as fan el que fan, i treballa per canviar aquestes creences en lloc de tractar de canviar simplement el comportament.

2. Ajuda-li a pensar, raonar i decidir el seu comportament de forma racional, no solament emocional.

3. Actua com a exemple per al nen/a. Els petits aprenen molt més del que veuen que del que escolten.

4. Estableix els objectius de conducta que volem aconseguir, involucrant al nen/a, i elabora un pla consensuat per aconseguir-ho.

5. Sigues ferm en les teves decisions, límits i normes però amb amabilitat i amb afecte.

6. Dialoga amb el nen/a, permetent-li explorar les conseqüències de les seves decisions, utilitzant d’aquesta forma l’error com a font d’aprenentatge (mitjançant preguntes i reflexió, en lloc de càstigs perquè paguin pel seu error).

7. Enfoca en les solucions, i no solament en el problema, fent al nen/a participi en les mateixes.

8. Desenvolupa la seva autonomia, que sigui una persona capaç de decidir.

9. Critica l’acció i no a la persona. Hem de parar esment a l’autoestima dels petits.

10. Renyeix o castiga si és necessari, però sempre des del respecte i sense transmetre pors.

# Celia Rodríguez Ruiz. Psicòloga i Pedagoga

educayaprende.com

CatalanSpanish