L’EDEMA A L’EMBARASSADA

L’edema fisiològic en l’embarassada es caracteritza per una inflor principalment a les extremitats inferiors, cames, turmells i  peus, sent més acusat al tercer trimestre.

Hi ha diverses causes:

 • Compressió fetal que causa un compromís del sistema venós i limfàtic.
 • Augment de permeabilitat capil·lar.
 • Alteració en les pressions que regulen la filtració i l’absorció de líquid als capil·lars, amb conseqüència d’un excés de líquid a l’espai intersticial.
 • Canvis hormonals (progesterona-aldosterona) que regulen el metabolisme de l’eliminació del sodi per l’orina, i dóna com a conseqüència una retenció d’aigua pel ronyó.

La dona pot adquirir hàbits higiènics per prevenir l’aparició de l’edema, i si es dóna, per pal·liar-ne les molèsties:

 • Vigilar l’augment de pes.
 • Menjar de manera saludable.
 • Evitar exposicions perllongades al sol.
 • Evitar banys molt calents.
 • Fer banys a les cames amb aigua freda o tèbia.
 • Fer activitat física suau, com caminar o gimnàstica adaptada a l’embarassada.
 • Si sentim les cames pesades, podem estirar-nos i aixecar les cames o simplement estirar-nos.

Si tot i seguir aquestes recomanacions apareix l’edema (ho notarem perquè ens comencen a estrènyer les sabates, queda marcada la goma dels mitjons…) i notem les cames molt cansades, podem recórrer a la tècnica més indicada per tractar-lo: el Drenatge Limfàtic Manual. El Drenatge Limfàtic Manual va ser ideat pel doctor Emil Vödder, és un tipus de massatge indolor, suau i agradable. Reforça l’acció del sistema limfàtic, i així ajuda a drenar l’excés de líquid intersticial. És una tècnica totalment respectuosa per a la dona gestant i efectiva.  Després del part, de manera natural la dona torna a una situació de normalitat, però pot recuperar-se més ràpidament amb el Drenatge Limfàtic Manual.

Acudiu sempre a un centre amb professionals sanitaris formats en Drenatge Limfàtic si voleu iniciar un tractament.

# Anna Boza Salguero, col 7432

Fisioterapeuta especialitzada en Drenatge Limfàtic Manual i Limfedema (Mètode Vödder). Fisioteràpia Oncològica

1 Edema in pregnancy, Davison JM, 1997

 

 

CatalanSpanish